Na szczeblu europejskim od 1992 r. w ramach Europejskiego Sojuszu Norm Reklamy (EASA) organizowane są krajowe organy samoregulacyjne zajmujące się reklamą. Organizacja nienastawiona na zysk z siedzibą w Brukseli została utworzona w odpowiedzi na wyzwanie stojące przed ówczesnym komisarzem UE ds. konkurencji, Sir Leonem Brittanem, który szczególnie chciał wiedzieć, w jaki sposób niektóre obszary reklamy można lepiej uregulować poprzez współpracę niż poprzez szczegółowe przepisy ustawowe i wykonawcze. Następnie krajowe organy samoregulacyjne (SRO) Europy połączyły swoje siły i utworzyły EASA.

Skargi na agencje reklamowe

Pierwotnie centralną funkcją była koordynacja skarg w ramach transgranicznych działań reklamowych. Od 2001 r. EASA została jednak rozszerzona o inne organizacje ze wszystkich szczebli branży reklamowej, dzięki czemu jest ona wspólnym głosem europejskiej branży reklamowej, mediów i agencji we wszystkich aspektach samoregulacji, jej promocji i egzekwowania. Działa jako europejski organ koordynujący systemy samoregulacji i organy branży reklamowej w całej Europie.

Obecnie EASA posiada 28 biur SRO (24 z 22 krajów europejskich, pozostałe cztery z Turcji, Kanady, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki) oraz 13 innych organizacji z sektora reklamy, agencji i mediów. Członkami niemieckimi są: Niemiecka Rada Reklamy i Centralny Urząd Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji (UOKiK).

Agencje reklamy i ich oferta

Już nie tylko tradycyjna reklama wizerunkowa, ale i różnego rodzaju systemy wystawiennicze, to wszystko oferują dziś agencje reklamy. Wiele agencji reklamy zajmuje się reklamą konkretnych usług. Nie od dziś wiadomo, że agencje reklamowe potrafią bardzo dużo często organizować różnego rodzaju mitingu,. które mają na celu zorganizowanie formy reklamy przestrzennej dla konkretnego Klienta. Kasetony czy semafory: https://ideaprint.pl/kasetony-czy-semafory-co-i-kiedy-wybrac/.

Przykłady agencji reklamowych z Białegostoku

Już dziś każdy kto chce przeprowadzić indywidualną kampanię reklamową powinien mieć na uwadze jak to ma wyglądać. Kontakt z taką agencją reklamy powinien być utrzymywany stale przezm czas prowadzenia przez nią konkretnej kampanii reklamowej. Nie od dziś wiadomo, że ma to tylko i wyłącznie dobre skutki. Agencja reklamowa może zatem korzystać z różnych form reklamy także nowoczesnej , która dziś jest niezwykle popularna.

Warto zatem interesować się reklamą właśnie wystawienniczą bo jest ona bardzo dobrze skompresowana z dzisiejszymi potrzemy klientów którzy zamawiają konkretne reklamy dla użytkowników np. w takim mieście jak Białystok.